/ /

Yoobi

Met deze API kan Yoobi gekoppeld worden aan externe tools zoals een planning tool als onderdeel van een app of intranet. Deze API wordt ook vaak gebruikt als beheer voor de Yoobi CRM module wanneer websitebezoekers een formulier invullen.

Api Detail
Yoobi
get /dossierfiles/dossierfile/$id1 Get - dossierbestanden/dossierbestand
get /invoices/attachments/$id1 Get - Facturen Bijlagen
get /declarations/$id1 Get - Declaraties werknemer nummer
post /employees Post - Medewerker toevoegen
post /autoAction Post - AutoActie
post /crmTask Get - crmTaak
getall /projects Get all - Haal alle projecten op
get /customers/$id1 Get - Haal klant op
get /projects/$id1 Get - Haal project op
delete /employees/$id1 Delete - Medewerker verwijderen
getall /employees Get all - Haal alle medewerkers op
post /customers Post - Klant toevoegen
put /projects/$id1 Put - Project toevoegen / aanpassen
get /selections/$id1 Get - Selecties door object Id
put /customers/$id1 Put - Klant toevoegen / vervangen
get /report/filterparams/$id1 Get - Rapport filterparameters
getall /invoices Get all - Facturen
post /importSagroMaterieel Post - Cost Center (importSagroMaterieel)
getall /dossierfiles/dossierdocumenttypes Get all - dossierbestanden/dossierdocumenttypen
delete /declarations Delete - Declaraties
delete /customers/$id1 Delete - Klant verwijderen
get /activities/$id1 Get - Haal activiteiten op
put /activities/$id1 Put - Activiteiten toevoegen / vervangen
delete /projects/$id1 Delete - Project verwijderen
getall /planning Get all - Planning
get /report/$id1 Get - Rapport
getall /declarations Get all - Haal alle declaraties op
post /report/$id1 Post - Rapport
get /employees/$id1 Get - Haal medewerker op
getall /autoAction Get all - AutoActie
post /crmSale Get - crmVerkoop
getall /customers Get all - Haal alle klanten op
get /invoices/$id1 Get - Facturen
delete /activities/$id1 Delete - Activiteiten verwijderen
get /invoices/reports/$id1 Get - Facturen Rapporten
post /dossierfiles/dossierfile Post - dossierbestanden/dossierbestand
put /employees/$id1 Put - Medewerker toevoegen / aanpassen
post /projects Post - Project toevoegen
put /declarations Put - Declaraties
get /crmContact/$id1 Get - Crm Contact