/ /

Reeleezee

Met de Reeleezee API kun je de data binnenhalen van deze administratiesoftware, te denken aan details van facturen en btw-aangiften.

Api Detail
Reeleezee
post /SalesInvoices/Actions POST - SalesInvoices/Actions
get /$id1/Products/$id2/SalesInvoices Get - Sales Product invoices
get /$id1/SalesInvoices Get - SalesInvoices adminid
post /$id1/SalesInvoices/$id2/Actions POST - {adminid}/SalesInvoices/{id}/Actions
get /$id1/Products/SubscriptionProducts Get - Subscription
get /Products/$id1/SalesInvoices Get all - Sales invoices for specific products
get /$id1/SalesInvoices/$id2 Get - SalesInvoices adminid and salesinvoices id
post /$id1/SalesInvoices/Actions POST - {adminid}/SalesInvoices/Actions
getall /SalesInvoices Get all - SalesInvoices
get /$id1/ProformaInvoices/Totals Get - Sales Product invoices Totals
getall /Customers Get all - Klanten
get /SalesInvoices/$id1 Get - SalesInvoices salesinvoices id
getall /Products/SubscriptionProducts Get all - Subscription products
get /Customers/$id1 Get - Customer
getall /ProformaInvoices/Totals Get all - ProformaInvoices/Totals