/

Redmine

Met deze API kun je alle data zoals tickets informatie, tijdsregistraties en projecten ophalen.

Api Detail
Redmine
delete /time_entries/$id1 Delete - Time Entry
getall /issues Get all - Issues
getall /queries Get all - Queries
getall /users Get all - Users
delete /issues/$id1 Delete - Issue
getall /projects Get all - Projects
get /roles/$id1 Get - Rol
getall /groups Get all - Groups
get /memberships/$id1 Get - Membership
delete /memberships/$id1 Delete - Membership
put /issue_categories/$id1 Put - Issue categories
post /groups/$id1/users Post - Group User
getall /trackers Get all - Trackers
post /groups Post - Group
getall /news Get all - New
getall /projects/$id1/memberships Get all - Project Memberships
custom /toreeleezee **NOT FOUND**
getall /custom_fields Get all - Custom fields
getall /time_entries Get all - Time Entries
post /projects Post - Project
get /groups/$id1 Get - Group
put /issues/$id1 Put - Issue
post /issues Post - Issue
getall /roles Get all - Roles
getall /projects/$id1/issue_categories Get all - Project Issues Categories
getall /projects/$id1/versions Get all - Project Versions
put /versions/$id1 Put - Versions
delete /issue_categories/$id1 Delete - Issue categories
post /projects2 Post - Projects2
get /issues/$id1 Get - Issue
get /time_entries/$id1 Get - Time Entry
post /issues/$id1/relations Post - Issues Relations
getall /projects/$id1/files Get all - Project Files
getall /enumerations/issue_priorities Get all - Enumerations - Issue priorities
put /time_entries/$id1 Put - Time Entry
delete /projects/$id1 Delete - Project
getall /enumerations/document_categories Get all - Enumerations - Document categories
post /projects/$id1/memberships Post - Project Memberships
delete /versions/$id1 Delete - Versions
post /projects/$id1/files Post - Project Files
put /groups/$id1 Put - Group
getall /issues/$id1/relations Get all - Issues Relations
get /attachments/$id1 Get - Attachment
get /projects/$id1 Get - Project
post /projects/$id1/issue_categories Post - Project Issues Categories
delete /relations/$id1 Delete - Relation
put /memberships/$id1 Put - Membership
getall /enumerations/time_entry_activities Get all - Enumerations - Time entry activities
get /versions/$id1 Get - Versions
put /projects/$id1 Put - Project
getall /projects/$id1/news Get all - Project News
post /projects/$id1/versions Post - Project Versions
getall /projects2 Get all - Projects2
get /relations/$id1 Get - Relation
delete /groups/$id1 Delete - Group
delete /groups/$id1/users/$id2 Delete - User from group
get /issue_categories/$id1 Get - Issue categories
post /time_entries Post - Time Entry