/ /

Redmine

Met deze API kun je alle data zoals tickets informatie, tijdsregistraties en projecten ophalen.

Api Detail
Redmine
delete /time_entries/$id1 Delete - Tijd registratie
getall /issues Get all - Issues
getall /queries Get all - Queries
getall /users Get all - Users
delete /issues/$id1 Delete - Issue
getall /projects Get all - Projects
get /roles/$id1 Get - Rol
getall /groups Get all - Groepen
get /memberships/$id1 Get - Abonnement
delete /memberships/$id1 Delete - Abonnement
put /issue_categories/$id1 Put - Issue categorieen
post /groups/$id1/users Post - Groep gebruiker
getall /trackers Get all - Trackers
post /groups Post - Groep
getall /news Get all - Nieuws
getall /projects/$id1/memberships Get all - Project abonnementen
custom /toreeleezee **NOT FOUND**
getall /custom_fields Get all - Aangepaste velden
getall /time_entries Get all - Tijd registraties
post /projects Post - Project
get /groups/$id1 Get - Groep
put /issues/$id1 Put - Issue
post /issues Post - Issue
getall /roles Get all - Rollen
getall /projects/$id1/issue_categories Get all - Project Issues Categorieen
getall /projects/$id1/versions Get all - Project Versies
put /versions/$id1 Put - Versies
delete /issue_categories/$id1 Delete - Issue categorieen
post /projects2 Post - Projects2
get /issues/$id1 Get - Issue
get /time_entries/$id1 Get - Tijd registratie
post /issues/$id1/relations Post - Issues Relaties
getall /projects/$id1/files Get all - Project Bestanden
getall /enumerations/issue_priorities Get all - Opgesomde - Issue prioriteiten op
put /time_entries/$id1 Put - Tijd registratie
delete /projects/$id1 Delete - Project
getall /enumerations/document_categories Get all - Opgesomde - Document categories
post /projects/$id1/memberships Post - Project Abonnementen
delete /versions/$id1 Delete - Versies
post /projects/$id1/files Post - Project Bestanden
put /groups/$id1 Put - Groep
getall /issues/$id1/relations Get all - Issues Relaties
get /attachments/$id1 Get - Bijlage
get /projects/$id1 Get - Project
post /projects/$id1/issue_categories Post - Project Issues Categorieen
delete /relations/$id1 Delete - Relatie
put /memberships/$id1 Put - Abonnement
getall /enumerations/time_entry_activities Get all - Opgesomde - Tijd registratie activiteiten
get /versions/$id1 Get - Versies
put /projects/$id1 Put - Project
getall /projects/$id1/news Get all - Project Nieuws
post /projects/$id1/versions Post - Project Versies
getall /projects2 Get all - Projects2
get /relations/$id1 Get - Relatie
delete /groups/$id1 Delete - Groep
delete /groups/$id1/users/$id2 Delete - Gebruiker binnen groep
get /issue_categories/$id1 Get - Issue categorieen
post /time_entries Post - Tijd registratie