/ /

Qlik Sense

De API voor Qlik Sense zijn open API’s die gebruikt kunnen worden om diverse combinaties, aangepaste visualisaties en connecties te maken.

Api Detail
Qlik Sense
delete /apps/$id1/space DELETE - Ruimte verwijderen van een specifieke app.
get /apps/$id1/data/lineage GET - Haalt de geschiedenis van een app op.
get /apps/$id1/media/thumbnail GET - Haal media content op van een bestand die op dit moment als applicatie thumbnail wordt gebruikt.
get /apps/$id1/media/list/$id2 GET - Haal een lijst op met media content.
get /apps/privileges GET - Haalt de rechten op van de huidige gebruiker binnen de app, zoals het aanmaken van een app en importeren van een app.
put /apps/$id1/publish PUT - Opnieuw publiceren van een gepubliceerde app naar een beheerde ruimte.
post /apps/import POST - App importeren in het systeem.
get /apps/$id1/data/metadata GET - Haalt het data model op en herlaad statistieke metadata van een app.
get /apps/$id1 GET - Haalt informatie op voor een specifieke app.
put /apps/$id1 PUT - Informatie updaten van een specifieke app.
put /apps/$id1/owner PUT - Eigenaar wisselen van de app.
delete /apps/$id1 DELETE - Verwijderen van een specieke app.
post /apps POST - App aanmaken
post /apps/$id1/export POST - Een specifieke app exporteren
delete /apps/$id1/media/files/$id2 DELETE - Verwijderen van een media bestand of een complete map.
post /apps/$id1/copy POST - Een specifieke app kopieeren
post /apps/$id1/publist POST - Een specifieke app publiceren naar een beheerde ruimte.
put /apps/$id1/space PUT - Ruimte instellen van een specifieke app.
get /apps/$id1/media/files/$id2 GET - Haal media content op van een bestand.
put /apps/$id1/media/files/$id2 PUT - Opslaan van een media bestand.