/ /

PipeDrive

Extensie met de Pipedrive API integratie en formulieren bouwer om via verzendingen een deal aan te maken. Zo kun je een potentiƫle klant die een contactformulier invult gelijk als deal in Pipedrive toevoegen voor het salesteam.

Api Detail
PipeDrive
post /callLogs/$id1/recordings Post - Eeen audio bestand toevoegen aan een call log
post /activityTypes Post - Nieuwe activiteit type toevoegen
getall /activityTypes Get all - Get all activity types
getall /activityFields Get all - Haal alle velden op van een activiteit
delete /activityTypes/$id1 Delete - Verwijderen van een activiteit type
post /teams Post - Voeg een nieuwe team toe
put /activityTypes/$id1 Put - Een activiteit type aanpassen
get /callLogs/$id1 Get - Haal de details op van een call log
put /teams/$id1 Put - Team updaten met een lijst
put /activities/$id1 Put - Een activiteit aanpassen
get /teams/$id1/users **NOT FOUND**
get /activities/$id1 Get - Haal de details op van een activiteit
delete /activityTypes Delete - Verwijderen meerdere activiteiten typen in bulk
post /callLogs Post - Een call log toevoegen
getall /activities Get all - Haal alle activiteiten op toegewezen aan een specifieke gebruiker
delete /teams/$id1/users Delete - Verwijder gebruikers van een team
getall /callLogs Get all - Haal alle Call logs op van een specifieke gebruiker
post /activities Post - Add an activity
post /teams/$id1/users Post - Gebruikers toevoegen aan een team
getall /users Get all - gebruikers
get /teams/user/$id1 **NOT FOUND**
delete /activities/$id1 Delete - Verwijderen van een activiteit
delete /activities Delete - Verwijderen meerdere activiteiten in bulk
delete /callLogs/$id1 Delete - Verwijderen van een call log
getall /teams Get all - Ophalen van alle teams
post /deals Post - Add a deal
get /teams/$id1 Get - Een enkele team ophalen