/ /

Google Docs

Met deze API is het mogelijk om programmatisch documenten te lezen en schrijven zodat er data vanuit meerdere bronnen gebruik kunnen maken van Google Docs.

Api Detail
Google Docs
post /documents Post - Document aanmaken
get /documents/$id1 Get - Documenten