/

GitLab

Met de GitLab API kan project informatie, gebruikers (developers) informatie en code commits worden binnengehaald om te koppelen aan het gewenste systeem via Apiify.io.

Api Detail
GitLab
get /projects/$id1/repository/commits Get - List repository commits
get /projects/$id1/repository/tags Get - List tags
post /projects/$id1/repository/branches Post - Create repository branch
get /projects Get all - List projects
post /projects/$id1/repository/commits Post - Create a commit with multiple files and actions
get /projects/$id1/repository/commits/$id2 Get - Single repository commits
get /groups Get all - List groups
get /projects/$id1/repository/branches Get - List repository branches
delete /projects/$id1/repository/branches/$id2 Delete - Repository branch
get /projects/$id1/repository/branches/$id2 Get - Single repository branch