/ /

GitLab

Met de GitLab API kan project informatie, gebruikers (developers) informatie en code commits worden binnengehaald om te koppelen aan het gewenste systeem via Apiify.io.

Api Detail
GitLab
get /projects/$id1/repository/commits Get - Lijst van repository commits
get /projects/$id1/repository/tags Get - Lijst van tags
post /projects/$id1/repository/branches Post - Aanmaken van een repository branch
get /projects Get all - Lijst van projecten
post /projects/$id1/repository/commits Post - Aanmaken van een commit met meerder bestanden en acties
get /projects/$id1/repository/commits/$id2 Get - Enkele repository commit
get /groups Get all - Lijst met groepen
get /projects/$id1/repository/branches Get - Lijst van repository branches
delete /projects/$id1/repository/branches/$id2 Delete - Repository branch
get /projects/$id1/repository/branches/$id2 Get - Enkele repository branch