/ /

BigQuery

De BigQuery maakt interactieve analyse mogelijk van enorm grote datasets die samenwerken met Google Storage. Met Google BigQuery kunt u gegevens uit verschillende bronnen verzamelen en analyseren

Api Detail
BigQuery
post /projects/$id1/datasets/$id2/tables Post - Aanmaken van een lege tabel in de dataset.
delete /projects/$id1/datasets/$id2 Delete - Verwijderen van een dataset gespecificeerd door een datasetId.
get /projects/$id1/jobs/$id2 Get - Haalt informatie op van een specifieke job.
getall /projects/$id1/datasets/$id2/tables Getall - Lijst met alle tabellen van een specifieke dataset.
get /projects/$id1/datasets/$id2/models/$id3 Get - Haalt de model bron op gespecificeerd door de model ID.
getall /projects/$id1/datasets/$id2/models Getall - Lijst ophalen met alle modellen in een specifieke dataset.
get /projects/$id1/datasets/$id2/tables/$id3 Get - Haal een gespecificeerde tabel bron op per table ID.
post /projects/$id1/datasets Post - Een lege dataset aanmaken.
get /projects/$id1/queries/$id2 Get - RPC (remote procedure call) om de resultaten op te halen van een query job.
get /projects/$id1/serviceAccount Get - RPC (remote procedure call) om een service account op te halen voor een project gebruikt voor interacties met de Google Cloud KMS
getall /projects/$id1/jobs Getall - Lijst ophalen met alle jobs die door jou gestart zijn binnen een specifiek project.
put /projects/$id1/datasets/$id2/tables/$id3 Put - Bijwerken van informatie in een bestaande tabel.
getall /projects Getall - RPC (remote procedure call) om een lijst ophalen met projecten ongeacht de rol van de gebruiker.
put /projects/$id1/datasets/$id2 Put - Informatie bijwerken van een bestaande dataset.
get /projects/$id1/datasets/$id2 Get - Geeft een dataset terug gespecificeerd door de datasetID.
getall /projects/$id1/datasets/$id2/tables/$id3/data Getall - Het laden van inhoud van een tabel in rijen.
post /projects/$id1/jobs/$id2/cancel Post - Verzoek tot stoppen van een job.
getall /projects/$id1/datasets Getall - Geeft een lijst met alle datasets binnen een specifiek project waar de gebruiker de LEES rechten heeft.
post /projects/$id1/jobs Post - Start een nieuwe asynchronous job.
post /projects/$id1/datasets/$id2/tables/$id3/insertAll Post - Streamen van data in BigQuery per record zonder een load job te laden.
delete /projects/$id1/datasets/$id2/models/$id3 Delete - Verwijderd het model gespecificeerd door de modelId binnen de dataset.
post /projects/$id1/queries Post - Voert een BigQuery SQL query synchroon uit en geeft de query results terug mits deze afgerond is binnen een gespecificeerde tijd.
delete /projects/$id1/datasets/$id2/tables/$id3 Delete - Verwijderen van een tabel gespecificeerd door een tableId van de dataset.